Saturday, 5 November 2016

Ini salah.

Meletakkan orang yang salah pada tempat yang salah, ini salah.

Semoga rasa ini cepat cepat hilang sebelum menular jauh ke lembah zina.